Tips voor het schrijven van een review om smaad te voorkomen | Glassdoor
Helpcentrum | Glassdoor

Waarmee kunnen we u helpen?

Search

Tips voor het schrijven van een review om smaad te voorkomen

bijgewerkt 24 september 2019

Als u dit leest, heeft Glassdoor u mogelijk geïnformeerd dat u een review heeft geschreven waarvan het waarschijnlijker is dan in de meeste gevallen dat deze zal worden aangevochten door het bedrijf en/of de personen waarop uw review betrekking heeft. Glassdoor biedt u het artikel hierna aan met tips om smaadclaims te voorkomen.

Glassdoor is de Electronic Frontier Foundation en hun voortdurende inspanning om het recht op vrijheid van meningsuiting (het Eerste amendement) online te beschermen bijzonder erkentelijk. Een groot deel van het volgende artikel is ontleend aan het blog over hetzelfde onderwerp van deze stichting.

Houd rekening met het volgende - Dit artikel gaat over de Amerikaanse wetgeving. Als u  buiten de Verenigde Staten woont, moet u rekening houden met de wetten in uw eigen land wanneer u een review schrijft.

Overzicht
U heeft het recht om anoniem meningen over uw bedrijf of directieleden op Glassdoor te plaatsen en uw uitingen worden beschermd onder het Eerste amendement. U moet zich er echter bewust van zijn dat verklaringen over bewijsbare feiten voorwerp kunnen zijn van juridische smaadclaims als uw bedrijf en/of directieleden beweren dat uw verklaringen vals zijn.

Hieronder leggen we uit waarom u rekening moet houden met het verschil tussen uw mening en wat mogelijk zou kunnen worden aangeduid als smadelijke verklaringen waarvan kan worden aangetoond dat deze waar of onwaar zijn.

Waarom zou ik me zorgen maken over smaad?
Als een werkgever uw review aanvecht, is de meest waarschijnlijke weg die deze zal volgen die van een zogeheten ‘Jane or John Doe-geding’ (aangezien u anoniem publiceert op Glassdoor) waarbij deze een dagvaarding doet uitgaan (een juridische eis stelt) tegen Glassdoor om de registratie van uw identiteit te produceren. Glassdoor vecht dit, op onze kosten, aan om te voorkomen dat de uitdager (de aanklager in dit rechtsgeding) de rechtbank kan overtuigen en Glassdoor kan dwingen uw identiteit bekend te maken.

Als de aanklager, zoals dat heet, ‘prima facie kan aantonen’ bij de rechtbank dat uw review smaad is, is het veel moeilijker voor Glassdoor om te voorkomen dat de aanklager de rechtbank ervan overtuigt dat Glassdoor gedwongen moet worden om informatie over uw identiteit over te dragen. Als Glassdoor wordt gedwongen om informatie over uw identiteit over te dragen, kunt u de smaadrechtzaak nog steeds aanvechten via uw eigen advocaat, maar de aanklager zou dan weten wie u bent met mogelijk nadelige gevolgen voor u.

Wat wil dat zeggen, 'prima facie aantonen'?
Prima Facie is een Latijnse zin die advocaten en rechters hanteren in smaadzaken, en betekent zoveel als 'op het eerste gezicht'. Dus nog voordat u een kans krijgt uit te leggen wat u bedoelt met een verklaring, lijkt deze al smadelijk te zijn en heeft de aanklager bewijs aangedragen dat deze vals is.

Dit is helaas de norm die momenteel wordt gehanteerd wanneer een bedrijf of persoon tracht een anonieme Glassdoor-gebruiker te ontmaskeren, en deze bevoordeelt de aanklagers. Als u iets zegt in een review en de aanklager in de rechtbank zweert dat wat u heeft gezegd niet waar is (of als deze uw verklaring weerlegt met ander bewijs), heeft de aanklager op het eerste gezicht sterke bewijzen aangedragen (prima facie) waaruit blijkt dat de verklaring smaad is.

Dus wat is dan smaad?

In algemene zin is smaad een valse verklaring die wordt gepresenteerd als een feit dat schadelijk is voor de reputatie van een bedrijf of persoon en die wordt gepubliceerd als gevolg van nalatigheid of kwade opzet. Smaad is schriftelijke belastering; laster is gesproken smaad.

Er zijn elementen die een aanklager moet aantonen om een smaadzaak te winnen. Het meest relevante element voor het gevecht van Glassdoor bij het voorkomen dat een aanklager ons dwingt uw identiteit te ontmaskeren, is het element dat betrekking heeft op een ‘valse verklaring over een feit’.

Als de aanklager prima facie aantoont dat u een valse verklaring over een feit over hem of haar heeft opgenomen in uw review, kan de rechtbank Glassdoor dwingen informatie te overhandigen waardoor uw identiteit bekend kan worden.


Is waarheid geen verdediging tegen smaadclaims?
Ja, dat is het geval, maar rechtbanken stellen Glassdoor over het algemeen niet in de gelegenheid om eventueel bewijs aan te dragen dat aantoont of wat is gezegd waar is in dit stadium van de rechtszaak waarin de aanklager alleen probeert uw identiteit te achterhalen. Als de aanklager de claim tegen u voorzet nadat uw identiteit is onthuld, kunt u bewijs aandragen om aan te tonen dat wat u zei waar was.

We willen het echter niet zover laten komen als dat niet nodig is. We raden daarom met klem aan dat u geen bewijsbare verklaringen van feiten doet in uw Glassdoor-reviews. We moedigen u in plaats daarvan aan om uw ‘meningen’ over uw werkomgeving te geven.

Kan mijn mening smaad zijn?
Nee, maar een verklaring labelen als slechts uw mening, zorgt er niet voor dat deze niet smadelijk is. Lees verder voor meer informatie.

Wat is een verklaring over verifieerbare feiten?
Een verklaring over verifieerbare feiten is een verklaring die bewijsbaar valse beweringen overbrengt, zoals ‘iemand heeft een moord begaan’ of 'iemand heeft zijn/haar partner bedrogen'. Als u in uw review beweert dat ‘de directeur illegale drugs gebruikt op elk werkfeestje’, kan dat moeilijk worden afgedaan als een mening. Als u in plaats daarvan het volgende zegt: ‘het komt op mij zo over dat er veel drugsgebruik is bij mijn bedrijf’, is het waarschijnlijker dat dit als een mening wordt gezien.

Kunt u ons enkele voorbeelden geven van 'verifieerbare feiten' en 'meningen'?
Hier zijn enkele voorbeelden van wat rechtbanken in Californië hebben aangemerkt als 'verifieerbare feiten':

 • Iemand ervan beschuldigen dat deze gemeentelijke contracten aanbesteedt aan vrienden en steekpenningen geeft;
 • Verklaren als 'feit' dat iemand bewijs heeft gefalsifieerd en aangeboden in de rechtbank;
 • Verklaren dat op basis van ‘mijn eigen ervaring met dit gebouw en de eigenaren, ik kan zeggen dat een huisbaas heeft geprobeerd 6 huurders uit te zetten en dat dit waarschijnlijk heeft bijgedragen aan de dood van 3 huurders en het vertrek van 8 anderen';
 • Impliceren dat een tandarts heeft nagelaten te vermelden dat vullingen kwik bevatten, dat deze meerdere gaatjes over het hoofd heeft gezien en dat deze een algehele verdoving heeft toegepast zonder geïnformeerde toestemming;
 • Verklaren dat de auteur via iemand in onroerend goed heeft geïnvesteerd en dat de investering een mislukking was, en dat de auteur en de andere partij gesprekken hebben gehad over de investering.


Hier zijn voorbeelden van wat rechtbanken in Californië hebben aangeduid als 'meningen' (niet verifieerbare feiten):

 • Vermelden dat de directrice doet wat ze wil met de bank die ze leidt; dat haar zoon (een directielid van de bank) een ‘luie dikzak’ is, dat dit een ‘armzalige bank is’ en een ‘probleembank’ die is gesloten en die klanten ‘in de kou liet staan’;
 • Verwijzen naar directieleden van een bedrijf als 'sukkels, losers en oplichters";
 • Iemand beschuldigen dat deze persoon mensen in een 'zwendel' leidt en 'financieel leegzuigt';
 • Verklaren dat iemand 'oneerlijk en eng' en een 'nietsnut van een vader' is;
 • Een lijst plaatsen met de 'Top 10 aan dombo's';
 • Iemand aanduiden als een 'grote slet', 'lokale loser' en 'kippenkont';
 • Zeggen dat een universiteit een 'verdachte gradenfabriek' is;
 • Verslaggeving van een nieuwsorganisatie aanduiden als 'tendentieuze verslaggeving'; en
 • Een werkomgeving aanmerken als 'verschrikkelijk' en een 'verschrikking'.


Smaad wordt in de context bezien. Verschillende rechters beoordelen de wet niet altijd op dezelfde wijze. Vat deze voorbeelden dus niet op als harde en vaste regels over bepaalde zinnen.

Sommige rechtbanken beschouwen zelfs feitachtige verklaringen op sites als Glassdoor een mening, maar het valt niet te voorspellen hoe een specifieke rechter reageert in een afzonderlijk geval. Het is het veiligste om feitachtige verklaringen volledig te vermijden en het te houden bij verklaringen die in elke context als een mening worden beschouwd.

Helpt het om de naam van de persoon over wie ik schrijf, onherkenbaar te maken?
Waarschijnlijk niet. U kunt iemand belasteren zonder deze persoon bij naam de noemen als het voor lezers duidelijk is wie wordt bedoeld. Als u bijvoorbeeld een ‘overheidsdienaar die op Pennsylvania Avenue 1600 woont’ belastert, is het voor de lezers mogelijk om deze persoon te identificeren als de Amerikaanse president.

Los van de vraag of uw review wel of niet lasterlijk is, moet u weten dat het op Glassdoor ons beleid is dat u de directeur en directieleden (of vergelijkbare personen) van een bedrijf in uw review mag noemen, maar dat is niet toegestaan bij andere personen in de organisatie. Dit betekent dus dat u niet-directieleden ook niet kunt beschrijven zonder hun naam te noemen. U kunt op Glassdoor zeggen dat ‘het hogere management niet luistert naar de zorgen van het personeel’, maar het is niet toegestaan om te zeggen dat ‘de onlangs aangenomen directeur van de afdeling Marketing zijn of haar personeel niet goed behandelt’.

Zijn er andere juridische aspecten waarmee ik rekening moet houden?
Ja. Zoals we al hebben vermeld aan het begin van het artikel, heeft alles hier betrekking op de Amerikaanse wetgeving inzake smaad. Andere landen hanteren andere normen en bieden verschillende maten van bescherming voor anonieme vrijheid van meningsuiting. Als u buiten de Verenigde Staten woont, moet u rekening houden met de wetgeving in uw land wanneer u een review plaatst.

Iets anders waarbij u moet stilstaan, is of iets in uw review een schending inhoudt van een bindende contractverplichting tussen u en uw werkgever. De meeste werkgevers eisen bijvoorbeeld dat hun werknemers een vertrouwelijkheidsovereenkomst tekenen. Dit betekent dat uw werkgever mogelijk een claim tegen u aanhangig kan maken wanneer u vertrouwelijke bedrijfsinformatie openbaar maakt in uw review.

Uw overeenkomsten met werkgevers omvatten mogelijk ook een niet-geringschattendheidsclausule of andere beperkingen ten aanzien van wat u kunt zeggen op sites, zoals Glassdoor. Soms zijn dergelijke beperkingen misplaatst. Beleid en overeenkomsten die het vermogen van werknemers beperken om loon en werkomstandigheden te bespreken met anderen zijn onwettig onder Amerikaanse federale wetgeving en diverse staatsgebonden wetten (zoals deze en deze). Uw werkgever kan verplicht worden om wijzigingen aan te brengen in eventuele beperkingen die deze wetten schenden.

Maar in andere omstandigheden, zoals wanneer deze bepalingen zijn opgenomen in ontslagovereenkomsten in ruil voor een aanvullende betaling aan u, zijn deze mogelijk afdwingbaar. U bent wettelijk aansprakelijk voor het nakomen van uw bindende, afdwingbare contractuele overeenkomsten.

Belangrijke punten
Help ons bij Glassdoor om u te helpen. Doe uw best om uw review te schrijven als uw mening. Als u ervoor kiest om taal te gebruiken waarin verifieerbare feiten zijn opgenomen, moet u er rekening mee houden dat u het voorwerp kunt worden van een dagvaarding inzake smaad. Dit betekent dat Glassdoor via een dagvaarding gedwongen kan worden om informatie over te dragen die kan worden gebruikt om u te identificeren. Aangezien u, noch wij daarop zitten te wachten, raden we u met klem aan om manieren te zoeken om een review over uw bedrijf te schrijven die duidelijk uw mening weergeeft en geen duidelijke verklaringen ten aanzien van verifieerbare feiten. Als u er toch voor kiest om verifieerbare feiten op te nemen, doet u dat in de wetenschap dat het voor Glassdoor moeilijker is om te voorkomen dat boze aanklagers (zoals uw werkgever) uw identiteit kunnen achterhalen. Neem geen vertrouwelijke bedrijfsinformatie op in uw review en houd rekening met eventuele juridisch afdwingbare contractverplichtingen waarmee u heeft ingestemd en die betrekking hebben op uw review. Als u buiten de Verenigde Staten woont, moet u rekening houden met de wetgeving in uw land.

Als u twijfelt en daadwerkelijk uw standpunt wilt overbrengen, kunt u een vriend of vriendin vragen om uw review te lezen voordat u deze op Glassdoor plaatst.


Houd rekening met het volgende: deze veelgestelde juridische vragen zijn uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormen geen juridisch advies. U mag niet op deze informatie vertrouwen zonder advies in te winnen bij een advocaat die deskundig is in het desbetreffende rechtsgebied.

   

Was dit nuttig?

Ja

Nee