Richtlijnen van Glassdoor voor marketingbedrijven op meerdere niveaus. | Glassdoor
Helpcentrum | Glassdoor

Waarmee kunnen we u helpen?

Search

Richtlijnen van Glassdoor voor marketingbedrijven op meerdere niveaus.

bijgewerkt 13 september 2019

Glassdoor streeft ernaar de meest vertrouwde en transparante plaats te zijn voor kandidaten van nu, om vacatures te zoeken en bedrijven te onderzoeken.

Wij handhaven, als onderdeel van dit streven, strikt onze richtlijnen zodat Glassdoor-gebruikers erop kunnen vertrouwen dat zij anoniem en op vrijwillige basis een bedrijfs- en/of een sollicitatiereview op Glassdoor kunnen plaatsen.

Wij handhaven bijvoorbeeld strikt beleid ten aanzien van elke vorm van "manipulatie van stemmen" om zowel sollicitanten als bedrijven te beschermen tegen potentieel verkeerde informatie. Manipulatie van stemmen kan voorkomen wanneer een bedrijf werknemers inzet om meerdere bevooroordeelde reviews te plaatsen, hetgeen in strijd is met het beleid van Glassdoor dat slechts één review per werknemer per bedrijf per jaar toestaat. Manipulatie van stemmen kan ook voorkomen wanneer een bedrijf derden inschakelt voor het schrijven van bevooroordeelde reviews en zij zich voordoen als werknemers van een bedrijf.

Door de specifieke en unieke omstandigheden die inherent zijn aan Multi-Level Marketing-bedrijven (MLM), is Glassdoor genoodzaakt beleid vast te stellen dat de kloof tussen de communityrichtlijnen en de gebruiksvoorwaarden van Glassdoor en het bedrijfsmodel van MLM's overbrugt. Hoewel alle algemene richtlijnen en de gebruiksvoorwaarden van Glassdoor van toepassing blijven op MLM's, hebben wij beleid vastgesteld dat van toepassing is op alle MLM's, zodat de integriteit van door gebruikers gegenereerde content op Glassdoor gewaarborgd blijft.


MLM-beleid van Glassdoor:

  • Elke werknemer mag slechts één review per jaar plaatsen voor een bepaalde werkgever binnen de groep MLM-bedrijven. Werknemers (inclusief leerlingen, consultants, potentiële werknemers of vergelijkbare functies) die voor, of uit naam van MLM-bedrijven werken, mogen geen review plaatsen voor elk bedrijf waar zij voor gewerkt hebben binnen de groep MLM-bedrijven. Ze mogen verder geen review plaatsen voor meer dan één bedrijf waarvan zij commissie ontvangen.
  • Werknemers mogen geen afzonderlijke accounts aanmaken om reviews te plaatsen voor één bedrijf (d.w.z. werknemers mogen niet meerdere accounts aanmaken onder verschillende namen om meerdere reviews plaatsen).  

  • Werknemers mogen niet uit naam van andere werknemers reviews plaatsen (Bob mag bijvoorbeeld geen review plaatsen namens Suzan).

  • Wanneer een werknemer of een sollicitant een review plaatst, moet deze review de mening van deze werknemer of sollicitant weerspiegelen, zonder inmenging van de werkgever. Werknemers moeten hun eigen apparaat gebruiken (ongeacht of dit door door hun werkgevers is verstrekt). Werknemers mogen geen gedeeld, door de werkgever verstrekt apparaat gebruiken dat toegankelijk is voor de werkgever. De anonimiteit van de gebruiker en de integriteit van gegevens zijn voor Glassdoor van het grootste belang. Wij moedigen gebruikers aan om melding te maken van werkgevers die werknemers dwingen een niet-authentieke review te plaatsen.

  • Werknemers mogen vrienden, familie of anderen niet vragen uit hun naam een review te schrijven over een bedrijf of een sollicitatie.

  • Werknemers mogen anderen niet vragen reviews te schrijven in ruil voor een beloning (bijv. een financiële beloning of een cadeau).


MLM-specifiek beleid van Glassdoor:
  • Werkgevers mogen werknemers vragen een bedrijfsreview op Glassdoor te schrijven. Werkgevers mogen werknemers echter niet dwingen om een review te schrijven in ruil voor een beloning (bijv. een financiële beloning of een cadeau). Bovendien mogen zij werknemers niet vragen om de review te laten zien. Noch mogen zij werknemers dwingen de review op kantoor te schrijven of op een verstrekt bedrijfstoestel.

  • Werkgevers mogen sollicitanten vragen een sollicitatiereview te schrijven op Glassdoor. Ze mogen kandidaten hier echter niet toe overhalen door ze een beloning aan te bieden (bijv. een baan of een stageplek). Daarnaast mogen ze kandidaten niet vragen een review te laten zien of om een review te schrijven op kantoor tijdens het sollicitatieproces of op een later tijdstip op een door de werkgever verstrekt toestel.

   

Was dit nuttig?

Ja

Nee