Gedragscode | Glassdoor
Helpcentrum | Glassdoor

Waarmee kunnen we u helpen?

Search

Gedragscode

bijgewerkt 4 mei 2020

Onze belofte

Glassdoor streeft ernaar de meest vertrouwde en transparante site te zijn voor kandidaten om vacatures te zoeken en bedrijven te onderzoeken. We volgen deze eenvoudige beginselen en richtlijnen om ervoor te zorgen dat de meest authentieke, transparante en waardevolle informatie beschikbaar is voor werknemers en werkzoekenden. Hierbij streven we naar redelijkheid en eerlijkheid met betrekking tot werkgevers.

 • We bewerken of passen nooit content aan op onze site, ongeacht de grote van de wijzigingen.

 • We onderdrukken, filteren of wissen nooit content als deze puur negatief/lager beoordeeld of positief/hoger beoordeeld is.

 • Wij hanteren dezelfde reviewnormen voor alle content (ongeacht of de content wel of geen betrekking heeft op een werkgever die klant is van Glassdoor).

 • Voor iedere gebruiker die content verzendt stellen wij verificatie van e-mailadressen verplicht via een permanent, actief e-mailadres of een geldig sociaalnetwerkaccount.

 • Wij controleren alle content door middel van een controleproces dat uit twee stappen bestaat. De eerste controle is technisch van aard. Wij hebben bedrijfseigen technologie die meerdere kenmerken van de content analyseert. Als de content de technische controle niet doorstaat, bekijkt een team van redacteuren de content om te bepalen of deze aan onze richtlijnen voldoet. Daarnaast zal de content die voor een secundaire controle is gemarkeerd altijd bekeken worden door een van onze redacteuren.

 • Wij gebruiken onze eigen technologiefilters en algoritmen om pogingen tot misbruik en fraude te detecteren.

 • We blijven neutraal bij alle geschillen.

 • Wij verwijderen content als wij bewijs hebben dat leden beloond of gedwongen zijn om content achter te laten.

 • Wij geloven in het principe van anonimiteit en vrijheid van meningsuiting: iedereen heeft het recht zijn of haar stem of mening te laten horen zonder bang te hoeven zijn voor vergelding, censuur of andere ongewenste aandacht.

 • We zijn van mening dat elke werkgever het recht heeft om kosteloos op een review te reageren en dat de werkgever het laatste woord heeft met betrekking tot een review.

Houd er rekening mee dat:
Glassdoor de term "content" gebruikt om reviews, reviews van sollicitatieprocedures, foto's, awards, salarissen en andere door de gebruiker ingediende inhoud te beschrijven.

Glassdoor gebruikt de term werknemer om een individu te beschrijven die werk heeft geleverd voor een bedrijf. De term werknemers kan voltijdkrachten, deeltijdkrachten, opdrachtnemers, freelancers, zelfstandigen, stagiairs of soortgelijke personen betreffen.

Glassdoor hanteert de term "werkgever" om de rechtspersoon te beschrijven waarbij de werknemers in dienst zijn. We gebruiken de term "werkgever" ook om een officiële bedrijfsvertegenwoordiger te beschrijven. Dit kan iemand zijn die werkzaam is op de afdeling HR, Recruiting, Marketing of een lid van het hogere managementteam.

 

Richtlijnen reviews

Miljoenen werkzoekenden vertrouwen op de reviews op Glassdoor om zo hun ideale baan en bedrijf te vinden. Het is dan ook van groot belang dat ieder lid onze richtlijnen volgt om ervoor te zorgen dat iedereen kan profiteren van een nuttige, evenwichtige en authentieke community.

 • Uw review moet waarheidsgetrouw zijn en gebaseerd zijn op uw eigen persoonlijke ervaring bij uw huidige of voormalige werkgever. Wij kiezen geen partij wanneer het om geschillen over feiten gaat en wij verwachten dat u achter uw verklaringen staat die u in uw content tot uitdrukking brengt.

 • Het is iedere gebruiker  toegestaan  één review per werkgever, per jaar, per type review te plaatsen. Als een gebruiker een review binnen een jaar bijwerkt, zal de oude review gearchiveerd worden en de nieuwe geplaatst worden. Uw content moet betrekking hebben op functies waarin u werkzaam bent geweest (of sollicitatieprocedures die u heeft gevolgd) gedurende de afgelopen vijf jaar, zodat deze relevant is voor hedendaagse werkzoekenden.

 • Wij moedigen u aan om vanuit verschillende perspectieven over werk na te denken en zowel voordelen als nadelen te verschaffen voor een evenwichtige review. Hoewel dat niet vereist is, zijn wij ervan overtuigd dat een evenwichtige review bijdraagt aan een betere ervaring voor de community.

 • Wij staan reviews toe waarin namen worden vermeld van individuen op de hoogste posities binnen een bedrijf die een brede invloed hebben op de werkomgeving, op voorwaarde dat de review het gedrag of de prestaties op het werk van de desbetreffende persoon beschrijft. Individuen in deze categorie omvatten personen die het publieke gezicht zijn van het bedrijf (directieleden, directeur, president, eigenaar, oprichter, etc.) Wij zijn van mening dat deze informatie algemeen representatief voor het bedrijf is en informatief voor werkzoekenden

  Wij staan geen reviews toe die negatieve opmerkingen bevatten over identificeerbare personen die buiten deze groep vallen.

 • We realiseren ons dat sommige mensen zich kunnen opwinden als ze over hun werk praten, echter keuren we geen reviews goed met scheldwoorden, agressieve of discriminerende taal die is gericht op een individu of groep. Wij staan mogelijk reviews toe waarin ras, religie, nationaliteit, geslacht, seksuele geaardheid en dergelijke worden vermeld als wij ervan overtuigd zijn dat de opmerking wordt gebruikt om een werkpleksituatie te beschrijven. Algemene beschrijvingen van wangedrag op het werk zijn toegestaan, waaronder het bespreken van illegale activiteiten, discriminatie en seksuele intimidatie.

 • Wij accepteren geen reviews die vertrouwelijke, interne bedrijfsinformatie bevatten. Hieronder verstaan wij: broncode, klantenoverzichten, productietechnieken, R&D-activiteiten, budgetten, gedetailleerde financiële resultaten en technische kennis.

 • Om de privacy te beschermen staan we niet toe dat u uw identiteit aangeeft of contactgegevens opneemt (over uzelf of anderen) in uw berichten.

 • Het doel van Glassdoor is het delen van informatie die anderen in de hele community helpt. Wij wijzen reviews af die geen betrekking hebben op een werkgever, die alleen gaan over het product of de service of die anderszins niet relevant zijn voor werkomgeving. Wij wijzen alle content af die bedoeld is als reclame of die een website link bevat.

 • Alle reviews moeten authentiek zijn: ze mogen niet hoofdzakelijk bestaan uit informatie uit andere bronnen, waaronder (maar niet beperkt tot) websites, e-mailcorrespondentie, andere reviews, etc.

 • Uw taal hoeft niet perfect te zijn, maar het moet wel begrijpelijk zijn. Wij wijzen reviews af wanneer er sprake is van buitensporig gebruik van hoofdletters of opvultekens. Uw review is geloofwaardiger als u de juiste grammatica, spelling en interpunctie gebruikt.
 • Onze Communityrichtlijnen en moderatiebeleid houden rekening met de toepasselijke wetgeving in de verschillende internationale markten waarin Glassdoor actief is.
 

Richtlijnen foto's en awards

 • Een foto zegt meer dan duizend woorden — Een uitstekende foto kan een werkzoekende veel over het werk vertellen. We zijn blij met foto's van het interieur en de buitenkant van gebouwen, bedrijfsevenementen en interessante artikelen die de cultuur en werkomgeving tonen.
 • Plaats geen:
  • screenshots
  • foto's van marketingmateriaal, logo's of websites
  • portretten van personen
  • foto's van patiënten in een gezondheidszorgsetting
  • foto's die overtredingen op de werkplek documenteren of vertrouwelijke informatie onthullen
  • foto's die niet relevant zijn voor een dienstverband
  Fotobijschriften moeten ook passend en in overeenstemming zijn met onze richtlijnen voor reviews.
 • Toon uw werkgevers- en CEO-awards — We moedigen u aan door uw werkgever of CEO ontvangen awards en onderscheidingen van de afgelopen zeven jaar te plaatsen, die betrekking hebben op de werkgever. Productspecifieke awards zijn ook welkom als ze de primaire activiteiten van het bedrijf vertegenwoordigen. U dient te weten dat wij awards niet actief controleren. Als u een award ziet die niet juist is, neem dan contact met ons op zodat wij kunnen beoordelen of de award in overeenstemming is met onze richtlijnen.
 

Richtlijnen werkgeversreactie

Antwoorden van werkgevers worden gemodereerd volgens de richtlijnen voor reviews, met als uitzondering dat wij werkgevers toestaan hun contactinformatie en relevante website links bij te voegen (zoals links naar intern beleid, sites voor de gedragscode, hulplijn etc.)

Bij het reageren vragen we werkgevers specifiek om:

 • Hoffelijk en professioneel te zijn.
 • Niet de naam van de persoon te gebruiken waarvan u denkt dat deze de review heeft geschreven.
 • Dreig de schrijver van een review niet met juridische stappen of andere schadevergoedingseisen.

Houd in gedachten dat Glassdoor werkgeversreacties modereert nadat ze zijn geplaatst. Daardoor kan het zijn dat als de reactie niet aan de gedragscode voldoet, deze slechts kort te zien zal zijn voordat wij deze verwijderen. (U wordt per e-mail in kennis gesteld als wij uw reactie verwijderen.)

 

Belangrijke informatie

We zien graag dat bedrijven hun werknemers en kandidaten aanmoedigen eerlijke reviews op Glassdoor te delen, maar loof geen aanmoedigingspremie aan in ruil voor reviews. We zullen reviews verwijderen als we bewijs hebben dat werknemers zijn gecompenseerd om reviews achter te laten. Glassdoor gelooft in anonimiteit en daarom staan wij niet toe dat werkgevers werknemers vragen naar een bevestiging van een geplaatst bericht op Glassdoor.

Wij verwachten dat al onze gebruikers deze gedragscode volgen, evenals de gebruiksvoorwaarden en het privacybeleid van Glassdoor. Glassdoor behoudt zich het recht voor om een review of werkgeversreactie op elk moment of om welke reden dan ook te verwijderen. De reviews die goedgekeurd zijn en op Glassdoor zijn geplaatst, zijn individuele en uiterst subjectieve meningen. De meningen die in deze reviews tot uitdrukking worden gebracht zijn die van Glassdoor-gebruikers en niet die van Glassdoor, Inc.

Als u iets op Glassdoor ziet waarvan u denkt dat het onze gedragscode schendt, kunt u dit vlaggen, zodat we dit kunnen bekijken. Wij zullen u per e-mail in kennis stellen van onze beslissing. We accepteren geen telefonische communicatie. Houd er rekening mee dat wanneer u een bepaald content-item vlagt, zodat er opnieuw naar wordt gekeken, dat dit niet garandeert dat dit daarom van de site zal worden verwijderd. Gezien de diversiteit van onze community is het mogelijk dat u iets als onaangenaam of storend ervaart, zonder dat dit voldoet aan de criteria voor het verwijderen of blokkeren van het desbetreffende item.

Wij vragen begrip van onze gebruikers voor het feit dat wij dezelfde norm hanteren voor alle contentreviews (ongeacht of de content betrekking heeft op een werkgever die klant is van Glassdoor). Uiteindelijk berust de beslissing over content geheel en uitsluitend bij ons en onderhandelen wij niet over onze toepassing van een richtlijn met betrekking tot onze eindbeslissing of een bepaald contentitem al dan niet moet worden verwijderd. Zie onze Veelgestelde juridische vragen voor meer informatie.

 
   

Was dit nuttig?

Ja

Nee